Aktualności

Konkurs Piosenki Świątecznej

Regulamin  konkursu:

 1. Konkurs ma charakter otwartego przeglądu, w którym wystąpić mogą indywidualni wykonawcy lub duety z ZSTZ w Tarnowie.
 2. Konkurs odbędzie się 19.12.2019 r. (czwartek) o godzinie 10.30 w ZSTZ
  w Tarnowie.
 3. Uczestnicy wykonują jeden wybrany przez siebie utwór w języku angielskim o tematyce Świąt Bożego Narodzenia.
 4. Uczestnicy zobowiązani są zgłosić swój udział do dnia 10.12.2019r.
 5. Łucji Brzozie, podając tytuł wybranego utworu i autora piosenki.
 6. Utwory wykonywane przez uczestników nie mogą się powtarzać (przy zgłoszeniu należy upewnić się, że wybrany utwór nie jest już zarezerwowany).
 7. Uczestnicy zapewniają sobie podkłady muzyczne do utworów – samodzielny akompaniament lub nagranie na USB. Nośnik z nagraniem należy dostarczyć w kopercie (podpisanej imieniem i nazwiskiem, klasą oraz tytułem piosenki) do organizatora konkursu, najpóźniej do 10.12.2019r.
 8. Występy oceniane będą przez jury.
 9. Wyniki konkursu i rozdanie nagród nastąpi po zakończeniu prezentacji utworów.

 Kryteria oceny:

 • poprawność językowa wykonywanego utworu
 • dobór repertuaru
 • umiejętności wokalne
 • prezencja muzyczna (kostiumy, choreografia)
 • interpretacja, aranżacja
 • oryginalność wykonania
 • ogólny wyraz artystyczny

 Cele konkursu:

 • wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności
 • wokalnych oraz dorobku artystycznego
 • propagowanie kultury muzycznej wśród młodzieży
  wyłonienie utalentowanej młodzieży oraz zachęcenie jej do pracy twórczej w zakresie muzyki
  kształtowanie umiejętności współzawodnictwa
 • propagowanie kultury krajów obcojęzycznych
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się językami obcymi

 

Organizator konkursu

mgr Łucja Brzoza