Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych

w Tarnowie

Aktualności

SZKOŁA PAMIĘTA

Dnia 25 października 2019 roku nasza Szkoła włączyła się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta” i odwiedziła lokalne miejsca pamięci i groby osób zasłużonych   i cenionych w społeczności Tarnowa. W tym dniu uczniowie klasy Ia i Iag z panią mgr Magdaleną Zielonką i mgr Edytą Suchodolską odwiedzili Mauzoleum Józefa Bema, Cmentarz żydowski. Wycieczce towarzyszyło poznanie historii odwiedzanych miejsc i zapalenie symbolicznych zniczy.

Warto zaznaczyć iż nasi uczniowie z klas: I fg, IIe, IIf, IIIt, Ieg i Ia przez cały październik porządkowali groby i alejki na Starym Cmentarzu w Tarnowie.