Aktualności

NAUCZANIE HYBRYDOWE - HARMONOGRAM

ZARZĄDZENIE NR 12 - 2021

 

  • Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 17 maja 2021r. do 28 maja 2021r. uczniowie szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.)
  • W pierwszym tygodniu czyli od 17-05-2021 do 21-05-2021 STACJONARNIE uczą się następujące klasy: 1a, 1s, 2a, 2ag oraz 2f, 2fg, 3e, 3f. Pozostałe klasy uczą się zdalnie.

W drugim tygodniu czyli od 24-05-2021 do 28-05-2021 STACJONARNIE uczą się następujące klasy: 2s, 2sg, 3a, 3s oraz 1e, 1f, 2e, 2eg. Pozostałe klasy uczą się zdalnie.

Obowiązuje dotychczasowy plan zajęć. Wszyscy uczniowie uczęszczają na zajęcia praktyczne do zakładów pracy lub do CKZ w dniach wyznaczonych w podziale godzin.

  • Sale przeznaczone do nauczania zdalnego: 14, 16, 18, 39, 27, 28, 31 i 37

Opiekunowie sal są zobowiązani do przygotowania ich w celu prowadzenia zajęć zdalnie (zainstalować Teamsy oraz przygotować mikrofon).

  • W pozostałych salach będą uczyć się klasy odbywające naukę stacjonarnie. Każda klasa będzie przyporządkowana do jednej sali. Zajęcia z informatyki będą odbywać się w pracowni komputerowej, a zajęcia z wychowania fizycznego na sali gimnastycznej bądź na wolnym powietrzu.

PRZYPORZĄDKOWANIE SAL W PIERWSZYM TYGODNIU NAUKI (od 17 maja)

Klasa 1a sala nr 26                                        Klasa 2f sala nr 40

Klasa 1s sala nr 30                                         Klasa 2fg sala nr 25

Klasa 2a sala nr 1                                           Klasa 3e sala nr 3

Klasa 2ag sala nr 15                                       Klasa 3f sala nr 29

 

PRZYPORZĄDKOWANIE SAL W DRUGIM TYGODNIU NAUKI (od 24 maja)

Klasa 2s sala nr 1                                           Klasa 1e sala nr 30

Klasa 2sg sala nr 40                                        Klasa 1f sala nr 25

Klasa 3a sala nr 26                                         Klasa 2e sala nr 29

Klasa 3s sala nr 15                                         Klasa 2eg sala nr 32. Od 31 maja 2021r. wszyscy uczniowie wracają do szkoły i uczą się stacjonarnie. Obowiązuje tygodniowy plan lekcji dostępny na stronie szkoły oraz w e dzienniku.